• آیا دستگاه لباسشویی آ.ا.گ شما در حین کار خاموش شده و دیگر کار نمی‌کند؟
  • در زمان خشک کردن لباسشویی شما دارای صدای بسیار زیادی شده است؟
  • در حالت خاموش بودن دستگاه در داخل دیگ دستگاه آب جمع شده است؟
  • دکمه‌های پنل ماشین لباسشویی شما به خوبی کار نمی‌کند؟
  • آب داخل دستگاه به خوبی تخلیه نمی‌شود؟
  • درب دستگاه لباسشویی شما قفل شده و باز نمی‌شود؟
  • دستگاه شما پس از آب‌گیری هیچ فعالیت دیگری ندارد؟

  • اگر شما بر روی صفحه نمایشگر دستگاه ارور ” E20 “ را مشاهده کردید در ابتدا فیلتر لباسشویی را تمیز نمایید. در صورت تکرار مشکل پمپ و برد دستگاه توسط تکنسین مورد کمپانی تایید مورد برسی قرار گیرد.
  • اگر شما بر ر وی صفحه نمایشگر دستگاه ارور ” E30 ” را مشاهده نمودید یعنی دستگاه در اندازه گیری آب دوچار اختلال شده و نیاز به برسی برد و سنسور هیدروسات توسط تکنسین مورد تایید کمپانی چک شود.
  • اگر شما بر ر وی صفحه نمایشگر دستگاه ارور ” E40 ” را مشاهده نمودید یعنی دستگاه در سیستم قفل اطمینال دچار مشکل شده و باید میکروسوییچ و برد توسط تکنسین مورد تایید کمپانی مورد برسی قرار گیرد.
  • اگر شما بر ر وی صفحه نمایشگر دستگاه ارور ” E50 ”  مشاهده نمودید یعنی موتور و برد به هم متصل نبوده و نیاز هست که دستگاه توسط تکنسین مورد تایید کمپانی مورد برسی قرار گیرد.