• دستگاه ظرفشویی شما پس از استارت کار نمی کند و ارور روی صفحه نمایش داده می‌شود؟
 • دستگاه ماشین ظرفشویی آـ ا ـ گ شما در حین کار خاموش شده و دیگرروشن نمی‌شود؟
 • ماشین ظرفشویی شما آب را تخلیه نکرده است؟
 • آب وارد ظرفشویی نمی‌شود؟
 • ظروف شما داخل ماشین ظرفشویی کدر میشود؟
 • درب جا قرصی باز نمی شود؟
 • ماشین ظرفشویی اب را گرم نمی‌کند؟
 • ظروف شما داخل ماشین ظرفشویی دارای خط و خش می‌شود؟

 

 

 • اگر شما بر روی صفحه نمایش ظرفشویی کد ارور “I10” را مشاهده کردید یعنی مسیر و رود اب دچار اختلال است و باید اکو استپ و مسیر ورودی و برد توسط تکنسین متخصص مورد برسی قرار گیرد.
 • اگر شما بر روی صفحه نمایش ظرفشویی کد ارور ” I20 ” را مشاهده نمودید یعنی دستگاه شما در قسمت تخلیه دچار آسیب شده و بیاد پمپ و مسیر خروجی و برد توسط تکنسین متخصص کمپانی آ.ا.گ مورد برسی قرار گیرد.
 • اگر شما بر روی صفحه نمایش کد ارور ” I30 ” را مشاهده نمودید یعنی دستگاه شما دچار آب‌ریزی می‌باشد.
 • اگر شما بر روی صفح ه نمایش کد ارور ” I40 ”  را مشاهده نمودید یعنی دستگاه ظرفشویی شما در قسمت اندازه گیری آب دچار اختلال شده و باید  برد مورد برسی قرار گیرد.
 • درصورت مشاهده ارور ” I50 ” موتور دستگاه آسیب دیده و باید توسط تکنسین حرفه‌ای کمپانی برند آاگ مورد برسی قرار گیرد.